Filtrowanie za pomocą maszyny filtrującej

INSTRUKCJA STOSOWANIA MAGNESOL XL

(maszyna filtrująca)

Filtrowanie co najmniej raz dziennie( na koniec lub początek dnia ). Magnesol XL stosujemy do wnętrza komory maszyny filtrującej. Dozujemy wg zasady 5g/1litr bezpośrednio na pad filtra.

1. Ustaw maszynę filtrującą.filtr oleju

2. Nasyp odpowiednią dawkę Magnesol XL na pad filtra.

3. Ustaw maszynę filtrującą pod zaworem spustowym frytownicy.

4. Wyłącz frytownicę.

WAŻNE !!! upewnij się, czy olej/frytura jest w temperaturze roboczej (175-180 )!

5. Otwórz zawór spustowy , spuścić olej do maszyny filtrującej.

6. Włącz pompę maszyny filtrującej i filtruj olej/fryturę przez 8-10 minut.

7. Zamknij zawór spustowy frytownicy i napełnij komorę frytkownicy.

8. Powtórz tę czynność dla każdej komory lub frytownicy.

9. Usuń Magnesol XL wraz z resztkami z  filtra.

Jeżeli urządzenie posiada 2-3 komory smażenia i tylko jeden filtr z pompą to można stosować sumę dawek do poszczególnych komór frytownicy bez konieczności wymiany za każdym razem papieru .

Stosując zasadę że jedna komora do smażenia ryb , druga do frytek itd. to w kolejności od frytek do ryb można przeprowadzać filtrację na jednym papierze/kopercie stosując sumę dawek Magnesol XL.

FoodSolution-Magnesol-XL