Biodiesel

The Dallas Group of America,Inc. wytwarza z  syntetycznego krzemianu magnezu środek do oczyszczania  biodiesla.

Dry WashTM … jedyna taka technologia oczyszczania na sucho!

Magnesol D-Sol jest specjalnie opracowany do usuwania produktów ubocznych pozostałych podczas produkcji estru metylowego lub B100. Korzyści stosowania preparatu Magnesol D-sol

  • bez użycia wody, brak ścieków,
  • zwiększona stabilność oksydacyjna (OSI),
  • minimalne nakłady inwestycyjne,
  • przyśpiesza proces oczyszczania,
  • minimalna ubytek na produkcie,
  • możliwość pracy ciągłej w procesie,
  • adsorbuje resztki wody.

Schemat stosowania D-Sol schemat filtracji Dsol   d-sol 2

Magnesol D-SOL jedyna taka technologia Dry WashTM …

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU… Oczyszczenie biodiesla w ciągu kilku minut bez pozostawienia brudnej emulsji . OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII… Nie wymaga suszenia. OSZCZĘDNOŚĆ KAPITAŁU… Nie potrzeba drogich wirówek, suszarek ani dużych osadników . DRY WASH … Technologia D-SOL oszczędza wodę .

Szybkie oczyszczanie , na sucho ,oszczędność energii!

Oczyszczanie estrów mono-alkilowych przy pomocy syntetycznego krzemianu magnezu z Dallas Group porównano z tradycyjnym sposobem przemywania wodą i suszeniem. Oczyszczanie Magnesolem okazało się bardzo konkurencyjne w stosunku do kłopotliwej metody przemywania wodą. Otrzymany biodiesel dwiema metodami (przemyty wodą i z zastosowaniem adsorbentu) oceniano w odniesieniu do parametrów określonych w ASTM D6751 i EN 14214.