PM Food Solution – innowacje wspierające specjalistów w zakresie gastronomii.

Nasze rozwiązania obejmują sprzęt, technologię, doradztwo i wsparcie techniczne. Mają istotny wpływ na funkcjonowanie Firmy.                 Optymalizują pracę i wpływają na oszczędności w zakresie kosztów i czasu pracy.

Jesteśmy ogólnopolskim dostawcą  automatycznych urządzeń do przygotowywania żywności ,oferujemy pełen zakres wygodnych rozwiązań  umożliwiających generowanie zysków bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów  instalacji ,budowy infrastruktury potrzebnej przy zastosowaniu  tradycyjnych urządzeń.