Przepisy UE dotyczące Magnesol XL

Przepisy Unii Europejskiej  w sprawie dodatków do żywności podają numer E syntetycznego krzemianu magnezu jako E553a(i). Jego wymagana specyfikacja znajduje się na stronie 137 Dyrektywy Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące. Na stronie 36 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 luty 1995r. znajduje się aktualna lista dopuszczalnych zastosowań syntetycznego krzemianu magnezu, obejmująca:

Dietetyczne dodatki do żywności,środki spożywcze w postaci tabletek i tabletek powlekanych ,produkty cukiernicze z wyjatkiem czekolady (wyłącznie do powierzchniowej obróbki )oraz guma do żucia.

  • Suche środki spożywcze w proszku ,sól i jej substytuty ,ser twardy tarty lub w plastrach ,półtwardy i topiony oraz surogaty sera twardego tartego lub w plastrach i topionego , w ilości maks.10g/kg.
  • Przyprawy i produkty do natłuszczania blach , w ilości maks.30g/kg.